onsdag 11 mars 2009

En gräsmatta på Sergels Torg?

Möjligt framtida stockholmsvykort, av Jaroslaw Bartosiak


I sommar och höst kommer Stockholm att vimla av hitresta politiker, journalister, säkerhetsvakter, näringslivstoppar, EU-tjänstemän, borgmästare och lobbyister. Sveriges EU-ordförandeskap öppnar ett massmedialt fönster mot omvärlden som ger Sverige och Stockholm stora möjligheter.


I vårt arbete i City i Samverkan, har en idé bitit sig fast. En formulering. Eller snarare en bild. Om bilden ovan på något sätt kunde göras till verklighet är jag närmast övertygad om att Stockholm skulle ha chansen att göra om sin bedrift från början av år 2000. Bedriften att få Newsweek att lägga en bild av fontänen vid Sergels Torg på omslaget och utse Stockholm till IT-huvudstad i en sex sidor lång artikel. Kanske inte Newsweek, men varför inte Economist, Time, Der Spiegel, ett direktreportage i CNN eller en hel drös bilder på "the green city" på Youtube. Bilden är gjord av en av mina studenter på KTH:s mastersprogram, Jaroslaw Bartosiak. Bilden har i två månader bara varit en formulering, något vi pratat om under luncher och kaffepauser i det gröna huset på Klarabergsgatan 37 där City i Samverkan har sitt kontor. Nu har idén åtminstone blivit en bild.


I dagens värld är marknadsföring, varumärkesbyggande och branding av platser inte helt ointressant. Investerare liksom turister åker till de platser som har gott rykte, som erbjuder något annorlunda, där det är tryggt men också spännande, där det finns kompetens och teknik, där stadsmiljön är välkomnande och mottagandet generöst.


Grön huvudstad - även på vykorten


Att Stockholm utsetts till "The Green Capital of Europe" är ett välförtjänt pris för långvarigt miljöarbete och förutseende planering, där de båda politiska blocken dragit åt samma håll. Bilden av ett grönt Sergels Torg skulle på ett mer direkt och plötsligt sätt understryka att "här har du kommit till Europas gröna huvudstad". Kanske mer effektivt än besöket till Hammarby Sjöstad som tyvärr ligger en bra bit bort från T-Centralen.


Det handlar självfallet inte om bara Sergels Torg. Eller om att det nödvändigtvis måste vara en gräsmatta (hellre riktigt gräs än plast dock. Även om, jag vet , riktigt gräs inte tål alltför många skor på samma dag). Det handlar om att visa upp det Sverige och Stockholm kan och har. Solfångare på tak och fasader, elbilar och vindsnurror på Brunkebergs Torg och varför inte en miniatyr av en vågkraftsanläggning i Strömmen?


City i Samverkan skickade därför nyligen ut ett brev till det Gröna VD-nätverket och företrädare för svensk industri. Där vi bad om förslag på hur vi skulle kunna visa upp den gröna tekniken i city. Brevet i sin helhet nedan. Kom gärna med egna förslag. Att rädda världen undan klimatkatastrof och ekonomisk kollaps behöver inte var tråkigt. Men det behövs marknadsföring. Kan bilden bli verklighet?Sätt Sverige på den gröna världskartan!

Till: Det gröna VD-nätverket – för spriding till affärskollegor och vänner

Stockholm har utsetts till Europeiska Unionens miljöhuvudstad.
Detta är värt att fira men - också att bygga vidare på!

City i Samverkan vill med detta brev inbjuda näringslivet till att komma med konkreta förslag till hur svensk grön teknik kan visas upp och användas i Stockholms city. Syftet är att:

Synliggöra nya och ekologiska teknik- och energilösningar
Marknadsföra Sverige som en ledande nation inom området hållbar utveckling
Bredda allmänhetens kunskap och intresse för hållbar stadsutveckling.

City i Samverkan är en samarbetsorganisation mellan Stockholms stad, fastighetsägare, handeln och andra aktörer i Stockholms city. Organisationens mål är att utveckla Sveriges mest centrala plats, citykärnan, och göra den mer säker, trygg, vacker, händelserik, välkomnande, välstädad och med ett brett utbud av såväl handel, service, kultur och upplevelser. Vi samarbetar med det gröna VD-nätverket och Stockholm Green Tech Building där vi även har vårt kontor sedan januari 2009.

Vi arbetar för närvarande med att skapa goda förutsättningar för värdskap och mottagande under Sveriges EU-ordförandeskap 2009. Vi menar att Stockholms city är en utmärkt plats att kommunicera hållbar stadsutveckling, gärna länkat till de företag och organisationer som idag arbetar med framtidens tekniska och estetiska lösningar på urbaniseringens utmaningar. I dagens politiska situation, med ekonomisk kris och tilltagande miljöhot, kan en framgångsfaktor för svensk industri och företagande vara att lansera Sverige som föregångsland i grön och hållbar teknikutveckling.

En i sammanhanget lämplig referens kan vara den amerikanska tidskriften Newsweek som i en sex sidor lång hyllningsartikel i januari år 2000 beskrev Sverige som ledande IT-nation, som ”Hett, ungt och konkurrenskraftigt” och utnämnde Stockholm till Europas IT-huvudstad. Flera andra stora amerikanska tidningar stämde sedermera in i hyllningskören. Enligt många kommentatorer, både i Sverige och utomlands, genererade denna enskilda artikel en Sverigebild som kom att betyda mycket för svenska företags utveckling, affärsmöjligheter, investeringar och exportorder.

Vi vill därför inbjuda stora som små företag att ge exempel på hur ekologisk teknik och gröna lösningar skulle kunna exponeras i stadskärnan under 2009 och även längre fram. Syftet är att i ett första steg undersöka intresset från näringslivet och att inleda en dialog om city som ”showroom för grön teknik”.

I ett andra steg är det möjligt att - i samråd med stadens förvaltningar, företag och organisationer – utarbeta ett konkret förslag till hur och var grön teknik kan exponeras på bästa sätt, utan att störa pågående verksamheter och trafikströmmar. De tänkta ”utställarna” får självfallet bära sina egna kostnader. Kriterier för genomförande är att projekten skall ge ett mervärde för Stockholms city och på ett pedagogiskt sätt visa upp framtida möjligheter för en bred allmänhet.

Kontakta gärna oss i City i Samverkan om vill veta mer.

Med vänlig hälsning
Per Eriksson,VD
per.eriksson@cityisamverkan.se 070 870 67 66
Jerker Söderlind, ordförande
jerker@infra.kth.se 0733 94 90 90
6 kommentarer:

Anonym sa...

varför inte klippa gräset som det vackra mönstret på sergels torg?

Anonym sa...

Jag tycker liksom många turister jag stött på att sergels torg inte är någon mysig plats i dagsläget, men det beror inte på att grönska saknas utan att torget ligger under marken varav den största delen ligger under betong. Det man igentligen borde göra är att höja upp torget i marknivå och öka dess öppna yta. Därefter kan man kanske lägga en gräsmatta där, plantera träd, buskar i en parkmiljö eller vad man nu vill.

Idén i sig är lockande. Gräs kan locka till att folk stannar på området, lägger sig på marken och kopplar av bakom böcker och mat. Gräs ska väl dessutom kunna reducera buller i någon grad. Viktigt kanske att välja ett gräs som effektivt absorberar smutts och tå mycket stryk.

I marknadsföringsyfte så tror jag att det skulle vara positivt även om man inte höjde upp torget.

Anonym sa...

Det gräset måste tåla mycket tramp! Sergels torg är det mest utnyttjade torget vi har - alltför utnyttjat kanske... Faktum är att att om man har tänkt att utnyttja det till någon manifestation måste man oftast vara ute månader i förväg för att boka tid och plats.

Vad som framför allt behövs (förutom att göra torget trevligare) är att göra det större, så att alla får plats. Utnyttja det som nu bara är en bilcirkulationsplats. Och kanske Brunkebergstorg som nu är rent bakvatten - hur man nu ska lägga om folkströmmarna så det också blir en Stockholms framsida.

Anonym sa...

Om nu bilden var så viktig kanske den kunde ha utförts något mer professionellt? Ser ut som något som en obegåvad förstagluttare på Mediegymnasiet snott ihop på en fikarast. Är detta den visuella och estetiska nivån på KTHs Mastersprogram?!

Maria sa...

@ Anders: Jag tycker nog egentligen att Sergels torg är lite underskattat. I alla fall den delen under fontänen som ser ger lite känslan av en skog om man vill. Tror man snarare skulle kunna lägga fokus på att ge den delen lite mer uppmärksamhet än att ta bort den.

Anonym sa...

Tack for intiresnuyu iformatsiyu