tisdag 22 februari 2011

Blogguppdatering

Döda bloggar är inte kul. Därför här en snabb uppdatering av händelseförloppet sedan nyår. Det har blivit rätt många föredrag och seminarier, förutom de på KTH:

Askersund -. varumärke och byggnadsordning
Kommunaltekniska föreningen - Efterfrågestyrd stadsplanering
Stockholms handelskammare - storstadspolitik och infrastruktur
Arvika - strategier för stadsutveckling
Svensk Handel – kommersialisera stadsplaneringen
City i Samverkan – kartläggning av Norra Klara
Örebro - Åtgärdsplan för Norrcity

Så här har det sett ut (jag kommer inte att lägga upp "dagboksanteckningar" i fortsättningen. Detta är ett undantag):

5 jan. Övningskörning med Stella. Hon fixade dock inte uppkörningen. Jag har blivit vegetarian.

9 jan. Avreseparty för Stella som blir londonbo. Mitt tal: ”Det är mycket få dagar i livet man inte vet vad man ska göra nästa måndag. Försök därför att njuta av ovissheten. Om du kan”. Det gäller inte bara barn på väg ut i vuxenlivet…

11 jan. Presentation av varumärkesanalys och resultat av höstens workshop om Askersunds framtida utveckling för politiker, företagare, tjänstemän. Lång natts bilfärd hem till Stockholm.

18 jan. Start av kurs ”Implementation of Stockholm Comprehensive Plan, from Skarpnäck and Out” med 30 internationella elever på KTH. Går det att komplettera Skarpnäck-Bagarmossen så att de boende tycker att det är bra? Träff med två examensarbetare.

19 jan. Avstämning av rapport om handel och trafik med Ramböll, rapport för Vägverket som nu är klar. Föreläsning om handel på KTH.

21-23 jan. Planprogram för Askersunds stadskärna. Helgarbete med Tobias. Bor på mysiga Lilla Caféet i tantbruntantgröntantgredelin-stad.

24 jan. Träff med stadsträdgårdsmästare i sthlm, klart nyhetsbrev för City i Samverkan, förslag till stadsvandring med trafikkontoret och turistbyrån i vår.

25 jan. Askersund igen. Taxi hemifrån 05.30, sedan tåg och buss. Hemma vid 22.

26-28 jan. KTH-kurs. Föreläsningar och studieresa med buss.

31 jan. Möte i Örebro om strategi för utveckling av Norrcity. Samt Askersund.

1 feb. Besök på Nordic Center for Retail, Handelshögskolans avdelning i Norrtälje.

2 -16 feb. Utvecklingsplan för Norra Klara i Stockholm. Sammanställning av planritningar, intervjuer med företagare och besökare, flödesmätningar, trafikanalys, gällande detaljplaner, kulturhistorisk klassificering etc.

3 feb. Föredrag på Quality hotel Globe. Kommunaltekniska föreningen. 08:45 Efterfrågad eller regelanpassad stad? Med utgångspunkt från den efterfrågade staden och handeln som stadens ursprung och drivkraft diskuterar Jerker Söderlind, arkitekt och forskare på KTH, ett antal förslag för attraktiva och hållbara städer som den bilvänliga och täta staden, marknadsanpassning och avskaffande av strandskydd samt suboptimerande miljökrav.

4 feb. Inledningsanförande samt moderering av debatt om storstadspolitik på Handelskammaren. VD:arna för de tre storstädernas handelskammare samt infrastrukturministern. Utan transporter stannar allt.

7 feb. Askersund. Möten om belysning, stadsmiljö och planprogram, träff med byggare. Bor på Lilla Caféet igen. Mysigt.

8 feb. Buss till Örebro. Möte om Strategi för Norrcity. Buss till Karlskoga. Missar anknytningsbuss till Karlstad. Tar Taxi istället. Träff med stadsarkitekten i Karlstad. Rälsbuss till Arvika. Lång föreläsning med diskussion med företagare och politiker om hur hjärnan fungerar, Arvikas framtid, handel, näringsliv, arkitektur och stadsutformning. Middag på lokala puben. Norge är nära. Mycket vacker gatubelysning. En dag – fyra städer…

9 feb. Mycket tidigt morgontåg till Stockholm. Möte om utveckling av city med trafikkontoret och senare på dagen om bokprojekt om handel. Öl med kollega på kvällen, uppdragsplanering och jordnötter.

10 feb. KTH-kurs. Ekologisk planering. Vad det nu betyder i praktiken!

11 feb. Snökaos. Liftar till stan med en kille på JM. Föreläsning på Svensk Handel om kommersiell stadsplanering. Handel som stadens utvecklare eller avvecklare. KTH-kurs med rollspel om grannars, politikers, investerares och politikers olika synsätt på byggande. En riktigt bra show!. Fredagsbad på Liljeholmsbadet med efterföljande öl och vegetarisk biff.

12 feb. Lördagsjobb om utveckling av Norra Klara med Gio. Skisser på entré till Örebro.

14 feb. Färdigställande av kartläggning av Norra Klara. Kanske ett Carnaby Street i Stockholm?

15 feb. Pendeltåg och buss till Sigtuna. Guidning för Askersunds kommun i trästadsidyllen Sigtuna samt återanvända industrilokaler i Sickla Köpkvarter/kulturhus samt Modecentret i Järla. Gamla Stan på kvällen.

16 feb. Presentation av Norra Klara för fastighetsförvaltare. Nästa steg blir at ta fram ett utvecklingskoncept. Genomgång av bokmanus.

17 feb. Skrivarbete fm. Träff med byggföretag em.

18 feb. Examensarbetare och skissarbete på KTH. Vinterpub i Saltsjö-Duvnäs på kvällen.

21 feb. Askersundsmåndag med skissarbete och råd om hur man gör en kiosk som motsvarar varumärket. Två föreläsningar i Örebro för företagare och kommun, om handelsstrategier i allmänhet och åtgärdsplan för Norrcity i synnerhet. HUI var där också. Samt gamla ”vuxenelever” från mina kurser i Urban Management. Nu ska vi ordna en återträff! Tåg åter till Sthlm. Konduktören glömde att ta betalt!

Två klipp:

Nya Vermlandstidningen med Arvikanyheter

"Bygg Arvika som folk önskar"

ARVIKA: Stadsutvecklare vill ha handel, bostäder och nöjen i stadskärnan

– Lyssna inte på självutnämnda experter, lyssna på folk i stället och bygg den stad som Arvikaborna vill ha! Stadsutvecklaren Jerker Söderlind var verkligen rakt på när kommunen inledde en seminarieserie om ”Framtidens Arvika” på Olssons brygga i tisdags kväll.

Kommunalrådet Claes Pettersson (S) inledde kvällen med att påpeka vilken unik möjlighet Arvika står inför med byggandet av en helt ny stadsdel i hamnen.

– I vårt fortsatta arbete med att utveckla Arvika står vi inför stora utmaningar och möjligheter, poängterade Pettersson, som också beräknade investeringsvolymen till en halv miljard kronor (kommunen och privata investerare) för att förverkliga vallen i sundet, den nya staden i hamnen och innerstadens fortsatta förbättring.

Dags välja väg

Daniel Nordholm, som är planeringschef i kommunen, menade att Arvika nu står inför ett vägskäl.

– Våra föregångare har gjort det bra i byggandet av en stad under 100 år. Men nu står vi inför ett vägskäl, utveckla eller avveckla? Kommunens attraktivitet styr värdet på fastigheter och verksamheter.

Nordholm menade också att kommunen är en katalysator och inspirationskälla för de privata initiativ som kan tas.

Jerker Söderlind, teknisk dr vid KTH jobbar som konsult i stadsutveckling och som lärare på KTH i avdelningen för samhällsbyggnad. Som den arkitekt han också är sågade han sina kollegor jäms med fotknölarna.

Fult är modernt

– Man försöker bygga städer efter 1900-talets regler, där det fula anses vara modernt och bra och där man också skiljer de olika verksamheterna i samhället från varann; köpcentra utanför stadskärnan och bostäder för sig.

Söderlinds val av stadsbebyggelse är den där man i stadskärnan blandar affärer, bostäder, små verkstäder, restauranger och caféer och grönytor.

– Städer måste byggas efter vad medborgarna efterfrågar, inte efter vad experterna säger! Att maximera bara en funktion i ett område, t ex handel eller bostäder, skapar ingen stad.

Var praktisk

Söderlind efterlyste mer magkänsla hos både politiker och tjänstemännen i kommunen och där man slutar teoretiserar, slutar prata processer och i stället mer praktiskt svarar på frågan hur ska Arvika vara annorlunda, vad eller vilka vill vi attrahera och hur vidareutvecklar vi det unika i staden.

– Och sluta tala om att bygga för framtiden. Vi bygger alltid för i dag och i dag vill nio av tio unga ha en etta i stadskärnan.

Han underströk också vikten av en stark kommun, som lyssnar på företagarna, och tillsammans skapar en stad som ”fångar hela livet”.

Ingen detaljplanering

– Det är barockt med stadsplanerare som ska detaljreglera allt byggande. Det räcker att ange hur höga husen får vara och hur stora tomterna är, sedan får den som bygger välja vilken verksamhet som helst.

Enligt Söderlind skapas de säkraste trafikmiljöerna med smala centrumgator, där biltrafiken är på stadens villkor och där folk ständigt korsar gatorna. Detta i jämförelse med trafikledernas farligt höga farter.

– Förläng det gamla gatunätet med raka gator, låt alla hus ha entréerna mot gatan, då skapas större trygghet.

Det var en i det närmast förstummad församling som tog till sig Söderlinds alla råd och synpunkter.

Nästa träff i serien är den 22 februari under temat ”Hur kan/vill du utveckla värdet av din fastighet?”Handelns Utvecklingsråd, HUR:

Kommersialisera stadsplaneringen

FRUKOSTSEMINARIUM: Stadskärnor fulla av folkliv, shopping, restauranger och annan service är något som många uppskattar. Ändå bygger vi städer där bostäder och shopping separeras från varandra. Jerker Söderlind menar att vi måste komma bort från modernismens numera gamla idéer.

På ett frukostseminarium presenterade Jerker Söderlind, teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande i City i Samverkan, Stockholm, idéer från sin kommande bok med arbetstiteln Bättre plats för handel – Shop Outside the Box.

Henrik Vestin, Handelns Utredningsinstitut, började med att berätta om en studie av cyklisternas betydelse för handeln. Att det är alltfler som cyklar beror på hälsotrenden, miljöhänsyn, att det är ekonomiskt och att det sparar tid.

– Vi gjorde en undersökning i Växjö som visade att cyklisterna spenderade mer pengar än de som åker kollektiv eller promenerar till centrum, berättade Henrik. Så det är viktigt att se till att cyklisterna lätt kan ta sig till butikerna på trygga cykelvägar och att det finns bra cykelparkeringar.

Studien ledde till att HUI blev utsedda till Årets Cykelfrämjare 2010 av Cykelfrämjarnas Riksorganisation vilket både gladde och förvånade Henrik.

Utveckla eller avveckla

– I ”pratvärlden” är vi överrens om att bygga städer igen och vi njuter av de städer som tidigare generationer har skapat. Men i verkligheten bygger vi vidare på modernismens separata områden. Är det inte märkligt att ”moderna” hus nästan alltid är lika med fula kartonger som bara arkitekterna själva gillar, inledde Jerker.

Jerker tycker istället att vi ska skapa blandbebyggelse där handeln finns insprängd bland bostäderna, inte stadslösa handelsplatser. Och handeln bör vara med och driva denna utveckling.

– Idag bygger varje bolag var sin sak på var sin plats med långa avstånd emellan. De som ska använda platserna (konsumenterna) lämnas därhän. Vi behöver kommersialisera stadsplaneringen och låta handeln få ta en naturlig plats där konsumenterna finns.

Gemensam planering krävs

Enligt Jerker måste stadsbyggarna börja leverera det invånarna och besökarna vill ha, inte det de själva tycker att folket bör ha. Det behövs regler och planer, men de ska inte styra i detalj utan handla om hur de som befolkar områdena vill ha det. Som det är idag så förbjuder staten det som efterfrågas genom till exempel strandskyddslagen och regler om bullernivåer som försvårar bostäder i innerstadsmiljö.

– Vi suboptimerar städerna på grund av att alla gör sin egen grej, sa Jerker. Vi behöver istället en gemensam marknadsinriktad stadsplanering som optimerar för blandad stadsbebyggelse.

Bilen är viktig

– Vi får inte glömma bort bilen i de här sammanhangen, det är viktigt att folk kan ta sig till handelsplatser med bil även om de är stadsliknande miljöer. Vi behöver bygga täta städer som ändå har utrymme för bilar och parkeringsutrymmen.

Istället för att bygga genomfarter som vi ofta gör idag bör vi bygga ett integrerat trafiknät som tillåter folk att stanna och göra saker, som till exempel handla, menar Jerker.

Slottsgalleria

Jerker avslutar med att presentera en idé som nog får de flesta stockholmare att haja till:

– En galleria under Stockholms slott i Gamla stan skulle skapa ett flöde från Brunkebergstorg som i nuläget är relativt dött. Den pampiga ingången mot Norrbro är redan given.
Med den nyskapande idén, ursprungligen kläckt av Jan Wiklund i Alternativ Stad, tackar Jerker för sig och har kanske väckt en och annan tanke hos de som trotsat snöovädret och lyssnat på hur handeln bör ta plats i stadsplaneringen.