lördag 1 januari 2011

Nyårstal 2011

Hållet vid Ringparksstugan i Saltsjö-Duvnäs, Nacka, Sverige, Världen

Kl 23:50 – 24:00. Den 31 december 2010
Av Jerker Söderlind, Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

Jag tänkte säga några ord om folkhemmet, så här i slutet av året. Ett folkhem byggt av folket, inte för folket eller åt folket, av särskilda experter. Jag tänkte säga några ord om framåtanda och byggandet av framtidens samhälle. Om ett byggande inspirerat av den märkliga företeelse som utgörs av vår by - Saltsjö-Duvnäs, folkhemmet på riktigt.

Folkhemmet 1947: Elisabeth och Edvard Sjöqvist anlände till Saltsjö-Duvnäs, till det lilla området i utkanten, kallat Ekängen. Med ett litet lån från banken köpte de två stycken stadsplanelagda tomter. De uppförde två villor med cementblocksgrund och trästomme. De sålde den ena villan för att betala tillbaka lånet till banken. (Hur många gör det i dessa dagar?). De inredde en separat uthyrningsdel i det egna huset för att balansera budgeten. Elisabeth var halvsidigt polioförlamad och stod för grönsaksodlingen och djuruppfödningen. Edvard var parkarbetare i kommunen och knäckte extra som möbelsnickare. Hela tomten odlades upp. Hönor, kaniner, gäss, potatis, kålrötter, morötter, sallad. Med andra ord. Det gröna folkhemmet, det är inget nytt. Det började i Nacka. Återvinning och närodlat är inget nytt. Det startade i Duvnäs. Duvnäs var först!

Folkhemmet 1997, femtio år senare: Huset på Rådjursvägen 10 såldes av Elisabeths och Edvards numera fullvuxna söner. Barnfamiljen från Söder bytte från hyreslägenhet med vaktmästare som kom när man ringt för tredje gången till eget ansvar och ingen man kunde ringa till för att få service. Målarpenslar, hyvlar, murspadar och motorsåg. Garaget blev så småningom tonårsrum. Vedpannan byttes till bergvärme. Med andra ord. Äntligen hemma började i Nacka. Långt innan Timmell och company. Det startade i Duvnäs. Duvnäs var först!

Vi trodde då, för tolv år sedan, att vi hade kommit till det privata boendets högborg. En plats där alla skötte sig själva. där alla var sig själva nokk. Så fel vi hade. Duvnäs må vara en fastighetsägareförening. Men det är en just en för-ening, inte en mot-ening. För här, i Ringparksstugan och på nätet, samlas människor för att de är för något, vill något tillsammans, bryr sig om varandra, vill skapa något gemensamt. Valborg, kräftskiva, bridge, segelklubb, operett och operafest med matservering, pubafton och bastuflotte. Just det som folkhemmet handlar om. Ett folk som skapar ett gemensamt hem. Inte bara en bostad.

Om jag har en förhoppning inför det nya året, är det en förhoppning om för och inte emot. Om att aldrig säga nej utan att komma med ett konstruktivt alternativ. Jag har en förhoppning om att Nacka- Värmdöpostens insändarsidor under 2011 fylls av positiva insändare. Där skribenterna istället för att klaga på hur träd och buskar försvinner när nya hus byggs (vilket alltid har varit fallet, även när våra hus byggdes) snarare kräver att nya husprojekt byggs lika trevligt och småskaligt och varierat som i Duvnäs. Av folket, inte bara för folket.

För frågan är: Var någonstans kan idag en vanlig arbetarfamilj köpa sig en tomt, bygga sig ett hus efter eget kynne? Var i Sverige och var i Nacka kan Duvnäsmodellen växa vidare? Förslag i denna riktning vill jag se på insändarsidorna. För mera av Duvnäs. Inte emot.

Försök till nyårsdikt:

Logga in, logga in, i bergvärmeuppvärmda nyårsnatten
Mot datorrymdens facebookcommunities och markens snö
Den centralstyrda tidsåldern lägger sig att dö
Logga ut sedan länge glömda nyårslöften - liksom fastighetsskatten

Logga in den nya tidens gemenskap med värden som aldrig blivit gamla
Där fastighetsägareföreningen återskapar – faktiskt - folkhemmets attribut
Logga in gemenskap kring bridge och konst och pubkvällar utan slut
Dit webbmaster Brian Kyléns hemsida oss alla lyckas samman samla

Logga in hos oss, kära byggnadsnämnd och planavdelning i Nacka
Och få svaret på hur man bygger trevligt, varierat och spirituellt:
Gör en plan med bara tomter, där alla kan bygga själva - fritt och individuellt!
Sen får de stora byggbolagen med sina rationella byggmetoder snacka

Logga in, såväl vänster som höger, i kommun och parlament
Och betrakta hur här ordnas såväl valborg, midsommar, kräftskiva och advent
Logga in, kära styrelse för ordning och polis
Beakta hur grannar i samverkan ordnar trygghet - helt utan nån´ milis

Logga ut gamla fördomar om fastighetsägare som bara ser till det privata
Och bejaka istället den mångfald som växer längs frivillighetens gata
För om någonstans ett folkhem verkligen kan växa och frodas
Är det där, där föreningslivets gemenskap ständigt odlas

Från vårsalong till höstpub, från yoga till 50årshögtid
Låt det gamla året ringas ut
Som en början, alls ej ett slut
Och låt nästa hundra år ta vid

Så låt oss samfällt höja glasen!
Låt Duvnäs bilda skola och modell för Sverige – för fasen!
Logga in, logga ut!
Nu är talet – och året – slut!