måndag 2 juni 2014

Almedalen 2014

Hej!

Denna blogg har varit vilande en längre tid.

Orsaken är att det mesta av vår aktivitet numera ligger på vårt företags hemsida: www.stadslivab.se.
Stadsliv AB har som motto: Bygg det folk gillar!

Stadsliv AB består av: Gio Olla, Joakim Sturesson och Jerker Söderlind.

I huvudsak driver vi ett antal stadsutvecklingsprojekt i Stockholm och på andra platser, ofta med fokus på att flytta tillbaka handeln in i staden eller byn. Men också på att förverkliga de goda intentionerna i Stockholms Översiktsplan, Promenadstaden.

Under årets Almedalsvecka kommer jag att medverka på bland annat följande aktiviteter:

Måndag 30 juni, kl 8.00 - 9.00: TMF, Den varierade staden. Paneldiskussion med bl a Stefan Attefall.

Måndag 30 juni, kl 14.00 - 14.45: Riksbankens jubileumsfonds seminarium, Samspråk. Räddar städerna den biologiska mångfalden?

Onsdag den 2 juli, kl 11.00 - 12.30: Hyresgästföreningen Region Stockholm, i Biograf Borgen. Panelsamtal med politiska företrädare, Kairos Future, PWC, Naturskyddsföreningen, Nordea m fl.

Onsdag den 2 juli, kl 13.00 - 14.15: Bil Sweden, Kan staden vara hållbar utan bilen? Sal B25, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Politiska företrädare, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Centrumledare m fl.

Denna lista kan komma att kompletteras med fler poster och detaljer.