lördag 1 januari 2000

Info

Jag är arkitekt SAR/MSA, Journalist JHS, Tekn. Dr.

Verksamheten består i huvudsak av produktion av idéer, förslag, strategier, begrepp, texter, föredrag, stadsplaner, illustrationer, arbetsmodeller och sammankomster med koppling till stadsutveckling.

Jag kallar mig ”marknadsurbanist”, vilket enkelt uttryckt betyder att vi bör bygga den stad som folk vill ha, alltså låta efterfrågan på stadsmiljöer vara överordnad invanda tankemodeller och regelverk.

Efterfrågebaserad planering innebär två absoluta krav – pluralism här och nu och hållbarhet inför framtiden -för att tillförsäkra även kommande generationer ett stort mått av valfrihet.På engelska låter detta lite snyggare:

”The basic definition of Market Urbanism: The single justification for urban planning as a specific activity is its ability to create a better balance between supply and demand of urban products than can be achieved by the voluntary cooperation of independent market actors themselves”.

Lite fakta:

Jag driver konsultföretaget Stadsliv AB
Vi sitter i Gamla Stan, intill Tyska Kyrkan
Medarbetare är Gio Olla och Joakim Sturesson
Hemsida under uppbyggnad: www.stadslivab.se
Gå till denna sida för mer info om företagets verksamhet

Jag har nyligen givit ut boken Handeln bygger staden, Market förlag, 872 sidor
Jag är strategisk rådgivare i City i Samverkan, samarbetsorganisation för att utveckla Stockholms City
Hemsida: www.cityisamverkan.se

Jag är även lärare och forskare vid KTH, avd urbana och regionala studier

Kontakt Stadsliv AB:

Mobil: + 46 (0) 733 94 90 90
Mail: jerker.soderlind@stadslivab.se
Post: Svartmangatan 21, 111 29 Stockholm


KTH:
Tel: 08 790 67 61, Fax: 08 790 67 61,
Post: Drottning Kristinas Väg 30, 100 44 Stockholm.