onsdag 1 september 2010

Två sorters kvalitet

DET ÄR BRA att SvD den 28 augusti gav möjlighet för arkitekten Johan Johansson att förklara vad som i dagens varumärkesbyggande värld definierar arkitektonisk kvalitet. Johansson är välformulerad, intelligent och skriver bra. Jag räknar honom också till mina vänner. Kanske stämmer det, som Johansson antyder, att det i verkligheten var den kände arkitekten Sigurd Lewerentz som ritade fasaderna på det kontorshus med metallfasad i Hammarbyhamnen som snart ska rivas för att ge plats för ännu ett lägenhetshus i Sveriges förmodligen mest välplanerade nya bostadsområde, Hammarby Sjöstad. Johansson har troligen rätt i att om någon kunde bevisa att varumärkesarkitekten Lewerentz ritat denna i och för sig anskrämliga och på insidan mycket slitna kontorskåk, ja då skulle den per automatik betraktas som värdefull och därmed få högsta möjliga skyddsklassning. Alltså:

Känd arkitekt = Värdefull arkitektur = Bör inte rivas eller förstöras.

Användardefiierad kvalitet
Inom andra sektorer av vårt moderna samhälle bygger definitionen av kvalitet på vad någon har gjort, först i andra hand vem denne någon är. Det viktiga är produkten eller tjänsten själv. Ju mer konsumentinriktad en produkt är, från läsk till jeans och vidare till mobiltelefoner och bilar, i desto högre grad är det användarnas värdering som bestämmer om produkten eller tjänsten får ett starkt varumärke. Och ju mer kommersiell en sektor är, i desto högre grad underkastas produkters och tjänsters framgång den bedömning som görs av de som betalar för och använder produkten eller tjänsten.

Kommersiellt definierad kvalitet
Musik- och filmbranschen är t ex genomkommersiella. Framgångsrika musiker och filmskapare gör låtar och rullar som många lyssnar eller ser på. Musiker och filmare som Lady Gaga eller Clint Eastwood har byggt upp sina starka varumärken genom att göra saker som är populära bland många människor. När en sådan producent uppträder i Globen eller släpper en ny film fungerar deras namn som en sorts garant för kvalitet. Men, om showen är ogenomtänkt eller filmen har ett dåligt manus, då slår detta tillbaka på producenten själv. Han eller hon blir en föredetting. Varumärket förlorar i värde. Folkets dom må vara orättvis och oinitierad. Men i en demokratisk marknadsekonomi vinner den som av det obildade folket uppfattas som bäst. Det kommer många partiledare också att tänka efter den 19 september.

Politiskt definierad kvalitet
Men så är det nu inte med arkitekter och arkitektonisk kvalitet. Eftersom arkitektur och stadsplanering inte är enkla konsumentprodukter som säljs direkt till användarna, är det ofta någon annan som bestämmer hur stadsplaner och hus ska se ut. Det är ju i praktiken omöjligt för mig att som enskild person gå in i en butik och beställa en viss sorts utsikt, torg eller gatumiljö. Jag får hålla till godo med att välja mellan de platser som finns. Och förlita mig på att politiker och arkitekter beslutar att nya hus och utsikter ska motsvara åtminstone de flestas önskningar, inklusive mina egna. Ett aktuellt exempel på ett beslut som ligger ganska nära folkmajoritetens önskningar är Stockholms stads nya översiktsplan som heter ”Promenadstaden”. Där står det i korthet att framtida stadsdelar och hus ska byggas så att folk får det de vill ha. Det är ju så att priserna på innerstadskontor och -bostäder är väldigt mycket högre än motsvarande kontorsytor och lägenheter ute i förorterna. (Med förort menar jag inte här villaområden som också är väldigt populära och därför också dyra). Alltså ska Stockholm bygga mer stadsdelar typ Östermalm och Södermalm i framtiden. Och bygga mindre av typ Bredäng eller Skärholmen.

Folkligt definierad kvalitet
Det här kan kännas som ganska populistiskt. Politiker beslutar att bygga det som vanligt folk efterfrågar och gillar. Den här översiktsplanen avfärdar det modernistiska förortsbyggande som arkitekter arbetat med sedan ca 1930. Populistiskt är precis vad det är. Politiker som vill bli omvalda måste bygga sina egna varumärken. Och precis som för musiker och filmare hänger varumärkets styrka och därmed rösterna på vad de levererar. Det är det som demokratin bygger på. Att folket ska få avgöra vad som är rätt och fel. Även om de enligt de som råkar vara mer insatta, som välutbildade experter, kan tycka eller till och med bevisa att folket har helt fel. Min slutsats blir:

Uppskattad arkitektur = Bör inte rivas eller förstöras = Det verkar vara en bra arkitekt.

Expertdefinierad kvalitet
Och då är vi tillbaka till den internationellt kände varumärkesarkitekten i Hammarby. Det är ju knappast så att Lewerentz blivit berömd därför att han ritat allmänt populära byggnader. Det är istället så att specialutbildade experter som arkitekter, kulturhistoriker, konstvetare, antikvarier, etc anser att Lewerentz byggnader har en särskild kvalitet. Det är precis som Johansson skriver, att upphovsmannens namn bestämmer byggnadens värde, i högre grad än dess arkitektoniska kvalitéer. Och av den orsaken finns det all anledning att akta sig för att anlita kända arkitekter. För ju mer välkänd arkitekten är, desto mindre möjlighet finns det att ställa krav på att arkitektens hus ska vara bra, fungera, passa in i omgivningen eller att det inte ska regna in genom taket. Den arkitekt som har uppnått varumärkesstatus har så att säga charte blanche att rita vad som helst och hur som helst. Det värsta som kan hända en stad är då att den är full av hus som ritats av varumärkesarkitekter.

Arkitektdefinierad kvalitet
För antag att alla hus i hela Hammarbyhamnen hade ritats av arkitekten Lewerentz. Eller att de brutala motorvägsramperna med alla sina prång och mörka gångtunnlar som okänsligt lagts ut över vattnet vid Slussen i Stockholm hade burit Lewerentz signatur. Då hade det varit stört omöjligt att föra en demokratisk diskussion om hur Hammarbyhamnen respektive Slussen skulle utformas. Ännu värre hade det förstås varit om Lewerentz eller andra kända varumärkesarkitekter hade ritat alla de lägenhetsförorter som Stockholms nya översiktsplan vill bygga om och komplettera, så att det blir en mer levande stadsmiljö där, med fler gator, butiker och arbetsplatser:

”Stopp och belägg. Det må vara så att de här förorterna inte fungerar. Men det kan vi inte ta hänsyn till. De är ritade av de allra bästa arkitekterna och får inte därför inte röras. Om folk inte trivs eller flyttar därifrån, det kan vi inte ta någon som helst hänsyn till. Och de som bor där förstår inte det där med arkitektonisk kvalitet Det är bara vi som har gått på högskola och har diplom som begriper sånt här.

(Och dessutom, eftersom vi nu är inne på att diskutera mobiltelefoner också. Det är inte alls så att Apple gör bra telefoner, det är bara som folk fått för sig. Nokias mobiler är fortfarande bäst, för vi har kollat alla tekniska prestanda och jämfört. Men folk vet ju inte sitt eget bästa...)”

Expertdefinierad kvalitet
Eller, antag att någon skulle råka upptäcka att de cirkelformade betong- och tegelkonstruktionerna intill Sheraton som kallas Järnvägsparken hade ritats av låt säga modernismens gudfader him self, Le Corbusier. Då hade det närmast uppfattats som ett helgerån att som stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M) föreslå en ombyggnad av denna vindpinade och ödsliga yta mellan Centralen och Stadshuset. Alvendals tankar på en ombyggnad till en marknad typ Portobello Road i London skulle få skrinläggas. Inte för att det vanliga folket skulle vara emot det. Jag tror snarare att Alvendal skulle ha vunnit några röster i det kommande valet om en sådan ombyggnad redan hade gjorts. Nej, det skulle vara omöjligt därför att det som har ritats av en varumärkesarkitekt per definition anses vara värdefullt. Alltså, ”anses” värdefullt av experter som inte är folkvalda och som därför inte behöver lyssna på vad folket tycker t ex i allmänna val. Det är precis så som Johansson skrev i sin artikel. Och här är skillnaden stor mellan musiken och filmen å ena sidan och arkitekturen och stadsplaneringen å den anda sidan. Och det förtydligar att det finns två sätt att se på det här med kvalitet.

Varumärken som bygger på bra produkter
I en demokratisk marknadsekonomi kan folket välja de politiker som de t ex tycker har bäst idéer om hur staden ska växa. Folket kan också inom många områden själv välja vilka saker de ska köpa. Jag har t ex just slängt min mycket dyra och komplicerade mobiltelefon från Nokia med modellnummer N97 eftersom den är fullkomligt hopplös att använda. Istället har jag skaffat en Iphone 4. Den är både snygg och lättanvänd. Att Apple har ett starkt varumärke kan inte förklaras med marknadsföring och reklam. Nokia gör också massiv reklam för sina prylar. Men den reklamen slår tillbaka om de inte gör bra saker. Vilket de inte gör.

Makt som bygger på expertkunskap
I ett mer auktoritärt samhälle eller i en planekonomi är det tvärtom. Där är det politiker som bestämmer hur staden ska växa. Oavsett vad folket tycker och tänker. Lite av detta inträffade när praktiskt taget alla stadskärnor i Sverige revs och ersattes av parkeringshus och betonglådor för konsum. Och här närmar vi oss en slutsats i frågan om arkitekter, arkitektonisk kvalitet och varumärken. Ofta var det välkända arkitekter och planerare som i kraft just av sin prestige och sina ”goda namn” som övertalade politiker att bygga förorter i stället för städer och att riva t ex Klarakvarteren i Stockholm. Men eftersom Sverige under 1960-talet faktiskt var en demokrati så avstannade rivningsarbetena efter bråket om almarna.

Slutsats: Det finns två sätt som varumärken byggs. Det finns två sätt att definiera arkitektonisk kvalitet. Det ena sättet kan vi kalla demokratisk marknadsekonomi. Det andra sättet kan vi kalla expertstyrd planekonomi.

1) Demokratisk marknadsekonomi.

Varumärket byggs genom att leverera saker som människor tycker är bra. Politiker som beslutar om bra stadsdelar får många röster och därmed makt. Företag som bygger bra mobiltelefoner får många köpare och därmed vinst. Byggbolag som bygger populära stadsdelar tjänar mycket pengar. Detta är användarperspektivet på kvalitet.

2) Expertstyrd planekonomi.

Varumärket byggs genom att experter definierar vad som är bra. Och alla andra accepterar det som experterna har bestämt. Politiker beslutar om stadsdelar som experterna tycker är bra och behöver inte bry sig om vad folk tycker. Detta fungerar bäst om det inte finns några allmänna och fria val. Företag producerar det som deras tekniker tycker är bra utan att snegla på kundernas preferenser. Detta fungerar bäst om det inte finns någon konkurrens mellan lika företag. Byggbolag bygger stadsdelar utifrån riktlinjer utarbetade av olika sorters experter, ungefär så som det var under 1960-talet. De som inte följde den tidens byggnormer hade mycket svårt att få statliga lånegarantier. Detta är producentperspektivet på kvalitet.

Inför Stockholms Arkitekturprogram
Det här blev en onödigt lång text. Men det går alltid fortare att skriva långt än kort. Personligen hoppas jag att diskussionen om det kommande arkitekturprogrammet för Stockholm kommer att utgå från användarperspektivet, inte utifrån expert- eller arkitektperspektivet. Det som är bra med Johanssons artikel i SvD är att den klargör att det finns olika sätt att se på det här med kvalitet.

Feodalt eller populistiskt
Enkelt uttryckt står här ett aristokratiskt-feodalt perspektiv emot ett demokratiskt-populistiskt. Så långt möjligt menar jag att staden ska byggas utifrån användarperspektivet. Inte utifrån producentperspektivet.

Det feodala synsättet går ut på att vanligt folk inte förstår det här med arkitektur och att hus som ritats av kändisar helt enkelt bara är bra. Som en följd av detta går det också att hävda att allt som byggdes under 1960-talet ska bevaras och skyddas. Särskilt om huset ritades av någon sorts kändis inom den lilla interna och trånga arkitekturvärlden.

Det populistiska synsättet går ut på att i princip utforma arkitektur som Apple gör när de producerar datorer och mobiler. Alltså hus och stadsdelar som folk köar för att få använda och se på och bo i och arbeta i. Det enklaste sättet att kolla efterfrågan är att titta på vilka vykort som säljs mest. Eller, var det är dyrast.

PS 1. Det är tur att det inte är en internationell arkitektonisk superstjärna med jättestarkt varumärke som har ritat de nya husen intill Stadshuset, det som heter Stockholm Waterfront. Det är mycket bra att husen byggdes eftersom det verkligen behövs en stor kongressanläggning mitt i city. Och tack vare att det inte är någon kändis som ritat dessa ganska banala kartonger, kommer det att vara möjligt att i sinom tid rita dit några fasader på dessa hus som stärker Stockholms varumärke ”Capital of Scandinavia”.

PS 2. Varumärkesarkitekter med stora egon är alltså den sista grupp man ska anlita om man vill bygga en stads varumärke. Eller om man vill ha hus som det är tillåtet att anpassa till nya omständigheter. Varumärkesarkitekten ritar för att blåsa upp sitt eget varumärke. Och ritar ofta likadant överallt! Den varumärkesbyggande politikern har en motsatt uppgift. Att skapa något som är unikt för sin stad. Valet blir alltså ganska tydligt: ANTINGEN bygger vi en stad som består av MONUMENT över kända arkitekter. ELLER så bygger vi en stad med UNIK arkitektur och stadsplanering.

PS 3. Det finns ett helt annat argument till varför det kunde vara en bra idé att inte riva stålgrossisten Bröderna Edstrands fula plåthus i Hammarbyhamnen. Helt oavsett om fasadarkitekten var superkändis eller en enkel ingenjörslärling. Gamla skruttiga hus brukar i regel ha en ganska låg hyra. För några år sedan var jag faktiskt där och funderade på att hyra ett skrivarrum på en av våningarna. På ena våningen satt faktiskt ett gäng uppfinnare med stora planer för framtiden. Stadslivet i Hammarby Sjöstad skulle tjäna på en billig kåk som gav plats för lite kreativitet mitt bland alla caffe-latte-drickande småbarnsföräldrar. Det vet jag också att Johan Johansson skulle hålla med om. För vad har stadslivet att göra med om arkitekten var känd?  Ingenting alls. Inte ett dugg. Zero.

10 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Intressant. Men kanske möjligen för mycket antingen eller. Problemet är ju inte att det finns experter. Inte ens att det finns experter som vågar hävda något. Utan att vi andra är för vördsamma inför dem. Och att de därför blir för bortskämda och uppblåsta.

Jag antar att även Apple har skickliga konstruktörer, som vågar hävda sin ståndpunkt inför Apples krävande aktieägare och direktörer. Men om de gör något som inte är bra, dvs som kunderna inte vill ha till det priset, så får de bakläxa. Deras expertkunskap prövas så att säga hela tiden mot verkligheten.

Såvitt jag kan förstå är det detta som arkitektstjärnorna inte gör. De opererar i ett vacuum. Eller kanske rättare sagt på samma sorts marknad som bildkonstnärer, som det ju heller inte ställs några krav på bruksvärde på. Har de tack vare framgångsrik lobbying blivit etablerade är det deras namnteckning folk betalar för. Inte för deras produkter, som med fördel kan ställas undan i ett bankvalv. Bytesvärdet har blivit totalt skilt från bruksvärdet, som Marx skulle ha uttryckt det.

De arkitekter som utformar miljöer som folk inte trivs i har fått sin expertkunskap prövad mot verkligheten och befunnits bristfällig. De borde därför inte längre erkännas som experter. Medan istället arkitekter som har utformat miljöer som folk trivs i borde ta deras plats. Tills de också misslyckas. Så är det väl med alla oss andra.

Johan Johansson sa...

Hej Jerker,

Det var kul att du uppskattade min artikel om Bröderna Edstrands hus och varumärken i SvD, och att du tog dig tid att skriva en egen text utifrån den. Två förtydliganden dock:

1) Dagens varumärkesarkitekter har i de flesta fall varit mycket noga med att själva bygga upp och vårda sitt varumärke, och att fylla det med ett innehåll som passar deras syften. Lewerentz varumärkesstatus har kommit i efterhand och definierats av andra än honom själv, och hade kanske uteblivit helt om han inte hade gjort en comeback i slutet av femtiotalet genom att vinna tävlingen om Markuskyrkan. Under större delen av 40- och 50-talet var han bortglömd av kollegorna, och drev en fabrik i Eskilstuna. Själv struntade han i alla former av varumärkesbyggande och offentlig uppmärksamhet, han var ointresserad av vad omvärlden tyckte om det han gjorde och dessutom ekonomiskt oberoende, så han hade råd att strunta i det. Inte för att du egentligen påstår någonting annat – men det är en viss skillnad på att själv slipa till sitt varumärke, och att i efterhand ges en varumärkesstatus av andra.

2) Att diskutera kvalitetsbegreppet är intressant, och det borde göras mer på kultursidorna. Dock blir det omöjligt att diskutera kvalitet om man jämställer kvalitet och popularitet. Camilla Läckberg säljer fler böcker än Agneta Pleijel. Betyder det att Läckberg är en bättre författare? H&M säljer fler kavajer än Cerrutti. Betyder det att H&Ms kavajer är bättre? McDonalds säljer fler hamburgare än Hard Rock Cafe. Betyder det att McDonalds hamburgare är bättre? Per Gessle har sålt fler skivor än Broder Daniel. Betyder det att Per Gessles musik är bättre? Tomas Sandell har varit mer framgångsrik än alla sina gamla kurskamrater på KTH. Betyder det att han var den bästa arkitekten i årskursen? Om man svarar ja på alla dessa frågor så får man också avskaffa kvalitetsbegreppet och ersätta det med mätningar av popularitet, och just nu ser det ut som om hela Sverige är på väg åt det hållet. Men folkviljan är inte ofelbar, både Hitler och sverigedemokraterna i Landskrona röstades in i allmänna val. Varken folkviljan eller ”marknaden” är några absoluta rättesnören.
Personligen tycker jag inte att det är något problem att de flesta människor varken bryr sig om litteratur, musik eller arkitektur tillräckligt mycket för att orka skilja på skräp och substans, de har sannolikt annat att göra som engagerar dem mer. Det är helt okej, så länge man inte blandar ihop kvalitet och popularitet och kräver att alla kulturyttringar ska tryckas ner till minsta gemensamma nämnare så att de kan uppskattas av den allra mest okunniga, obildade och ointresserade publiken. Arkitektur av det slag som t.ex. Lewerentz ritade på gamla dagar är främst en angelägenhet för arkitekturintresserade, på samma sätt som segelbåtar i trä främst är en angelägenhet för en grupp specialintresserade som vårdar sitt lilla ämne. De flesta människor föredrar förmodligen bekräftande och lagom intetsägande hus i nyfunkis (Hammarby sjöstad) framför fasaden på Bröderna Edstrands kontorshus. Och det är helt okej, så länge man också tolererar att det finns andra uttryck, som man själv inte tycker om eller ens förstår. Leva och låta leva. Svårare behöver det inte vara.

/ Johan Johansson

jerker söderlind sa...

ja, det är ganska svårt att argumentera för att det ska behövas något kvalitetsbegrepp över huvud taget. dock, ibland används ett arkitektdefinierat kvalitetsbegrepp för att motivera bebyggelse som inte uppskattas av användarna. det är väl det som är det problem som detta handlar om.
det är just den "prövning mot verkligheten" som jan skriver om, som jag också är ute efter.
inte stillatigande acceptans av internt genererad definition av vad som är bra. jerker

Johan Johansson sa...

Ja, Jerker, du får naturligtvis tycka att vi kan klara oss helt utan kvalitetsbegrepp, och att allting skulle kunna mätas i termer av folklig popularitet istället, om du nu tycker det. Men i så fall är det svårt att förstå varför du har ägnat så mycket kraft åt att skriva om just kvalitetsbegrepp.

Jan Wiklund sa...

George Orwell diskuterade i flera artiklar vad som kännetecknar litterär kvalitet och kom till slutsatsen att det enda mått som gäller är hållbarhet. Förblir det populärt om femti eller hundra år är det bra kvalitet, annars inte. Andra kriterier kunde han inte hitta.

Jag är böjd att hålla med honom, och misstänka att detsamma gäller arkitektur. Det folk gillar efter femti år är bra. Det folk fortfarande ogillar efter femti år är dåligt.

Det enda experten kan göra är att gissa vad som är hållbart. En duktig expert kan göra detta. Det finns dock inga skäl att acceptera att deras privata tyckande ska vara mer värt än andras.

För övrigt kan vi tänka på att somligt av det expertisen dömde ut när det var nytt, oavsett om det rörde litteratur eller musik, bedöms som hög kvalitet idag. Tänk på Bellman, Hjalmar Söderberg, och jazz.

Jan Wiklund sa...

PS. I inlägget ovan behandlar jag uteslutande estetiska kvaliteter. Det finns ju också praktiska, där givetvis fackfolket har mer att säga till om än oss lekmän.

Till de praktiska hör både frågan om byggnaders praktiska användbarhet och stadens praktiska användbarhet. Det sista är det dock ytterst få arkitekter som begriper något om, tyvärr.

Anonym sa...

Idiot.

Anders Norén sa...

Anonym: Ditt inlägg sätter fingret på en rad intressanta frågor när det gäller definitionen av "kvalitet" i en tid då långsiktighet kommer helt i skymundan av opinionsundersökningar och kvartalsrapporter. Det väcker också tankar om användarnas, dvs. stadens boende och besökare, uppfattning om arkitekturen kan ges en annan vikt vid planering av ny bebyggelse. Dessutom är jag nyfiken på hur du vill utveckla ditt resonemang, framför allt avseende din förmåga att skriva något mer än bara "Idiot".

Jerker sa...

Det pågår en ständig diskussion om kvalitet vad gäller restauranger och datorer och filmer. Den bygger på användarnas preferenser. Jan har helt rätt i att vi i efterhand kan avgöra vilken litteratur etc som stått sig över tid. I dagsläget är det samtidigt svårt att motivera behovet av ngn sorts kvalitetsstämpel annan än efterfrågan. Samt: det som fortfarande efter 50 år inte uppskattas kan och bör avföras som icke kvalitet. Som jan skrev. Signaturen "idiot" bör samtidigt gratuleras till en föredömligt kortfattad och övertygande högkvalitativ argumentationslinje! Eller ville denne bara meddela omvärlden att han/hon är idiot?

Anonym sa...

Vasst och roligt. Like like like

MVH Marie Irgens.