fredag 9 april 2010

Dag för ett nytt Upprop?

Av en slump hittade jag detta upprop på nätet. (Länk: http://upprop.nu/SMEK) Uppropet heter "Rädda Slussen". Det verkar som om texten ursprungligen är skriven 2009 av ledamöter i Konstakademien.

3 796 personer har hittills undertecknat denna rent formellt välformulerade och spänstigt skrivna text. Det som möjligen kan förvåna är att kommentarerna i kanten på hemsidan i fråga handlar om att vi inte ska göra om de misstag som rivningen av Klarakvarteren innebar.

För den som tagit del av en aning stockholmshistoria är det ju så att utformningen av dagens variant av Slussen, i form av en trafikmaskin i huvudsak anpassad för bilar, var en del av samma stadsbyggnadssyn som bidrog till rivandet av en stor del av Klarakvarteren. Denna syn brukar i Sverige kallas "funktionalism" eller "modernism".

Om det är så, att rivandet av Klarakvarteren och byggandet av Slussen bygger på samma grundläggande stadsbyggnadsidé, då kan det kännas lite bakvänt att försvara byggandet av Slussen (i sin nuvarande utformning) samtidigt som man är kritisk mot rivningarna i Klara. Det är lite som att vara för protestantismen då man befinner sig på Slussen samtidigt som man är emot protestantismen då man befinner sig i Klarakvarteren.

En lite mer konsekvent argumentation skulle kunna vara att funktionalismen/modernismen var en bra stadsbyggnadsideologi, såväl när den praktiserades på Slussen som i Klarakvarteren. Det är en åsikt som man mycket väl kan ha.

Men kanske kan någon förklara för mig varför så många idag verkar vara pro-modernister när det gäller Slussen och anti-modernister när det gäller Klarakvarteren?

I väntan på svar har jag nedan kopierat konstakademiens upprop om Slussen, rad för rad i liten stil med röd färg och lagt in en alternativ tolkning av uppropet, rad för rad i normal storlek med blå färg.

Denna alternativa skrivning kanske skulle kunna undertecknas av personer som inte anser att den modernistiska utformningen av dagens Slussen är den bästa tänkbara. Den åsikten finns också, och bör ha rätt att finnas.

PS. Det kan dock vara så att det upprop som ligger ute på nätet är ett practical joke?

I dessa digitala dagar är det svårt att veta och kontrollera källor. Om detta skulle vara fallet ber jag självfallet om ursäkt.  Jerker


Konstakademiens ledamöter vid sammankomsten 27 april 2009


Framtidsoptimistiska medborgare digitalt sammankopplade någonstans på nätet i april 2010

bestörta och förtvivlade över att man bestämt sig

entusiastiska och positivt överraskade över att stadsbyggnadskontoret och stadshuset efter åratal av utredningar och tävlingar,

för att ödelägga det vidunderliga stadslandskapet vid Slussen.

lagt fram ett förslag som ersätter den brutala biltrafikmaskinen i rivningsfärdig vittrad betong.

Med dess utblickar och överraskningar,

Med nya broar och utsikter över öppet vatten för gående, bussar, taxi, bilar, barnvagnar och cyklar

dess innehållsrikedom och valmöjligheter.

ersättande dess förlegade prioritering av energislösande och barriärskapande privatbilism.

Dess kontraster och hemligheter, dess lager av historia.

Dess övervåld på den blandade stadens ide och föreställningen om att historien av någon anledning tog slut 1930 och att allt som därefter återstår är att bevara dåtidens misstag in i en konserverad framtid.

Idag försummat och förslummat, men i grunden genialt.

Idag en sliten symbol för funktionalistiska trafikteknikers maniska fixering vid trafiksepareringens evangelium om åtskiljande av bebyggelse och trafiksystem.

Allt släcker man nu ut, ersätter med en banal trafiklösning,

Allt detta förbättrar man nu, ersätter med en stadsbyggnadslösning som skapar nya torg och hus,

en hård exploatering.

en ny rad av hus för kontor, affärer och bostäder, vår tids motsvarighet till 1600-talets Skeppsbron med dess nya årsring av bebyggelse i Gamla Stan.

En gapande bred motorväg, en lång och ödslig gångbro.

Ett öppet vattenrum med smalare broar än idag och en Sluss där båtar kan passera utan att skuggas av motorvägsramper.

En norrvänd mur av tunga stadskvarter som stänger utsikter och sammanhang.

En inneslutning av dagens motortrafikleder som skapar nya utsiktspunkter och sammanhang.

Värre kan det inte bli.

Självklart skulle förslaget kunna göras ännu bättre om Slussens utformning utreddes fram till år 2030 eller till dess vi alla är döda och bortglömda av historien eller varför inte fram till nästa istid då det inte längre bor några människor i Stockholm och det inte behövs vare sig broar eller hus här.

Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta.

Respekt och sympati för de politiker som vågar ta beslut i riktning mot en stad i högre grad byggd för gående än för bilister.

(Här nedan skulle det då vara ett antal namn med personer som undertecknar detta hypotetiska upprop. Men, detta är inte ett upprop. Detta är enbart en illustration till att det går att anlägga ett kritiskt synsätt på den modernistiska planeringens resultat, även söder om Klarakvarteren.)

 
Länk till debatt på SvD:  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/for-mycket-gnall-i-stadsbyggnadsdebatten_4538081.svd

12 kommentarer:

Gunilla sa...

Mycket bra skrivet! Om det hade varit ett riktigt upprop skulle jag ha skrivit under.

Ingrid EM sa...

Huvudet på spiken! Om det kommer ett "riktigt upprop" skriver jag på direkt. Man borde ha rivit Slusseneländet för länge sedan.

Johan Brunzell sa...

Jag skriver på direkt!

jerker söderlind sa...

Hej. Jag arbetar på att göra detta till ett riktigt upprop. Förmodligen via Facebook.
Jag är inte så bra på det tekniska, men det ska nog ordna sig! Ha det bra. Jerker

Anonym sa...

Så logiskt, så självklart, vad vill dessa nej-sägare uppnå? Att förhålla sig kritiskt till ideer är ju mkt bra men att säga nej för sakens skull är så sunkigt bakåtsträvande att jag inte ens vet hur jag ska bemöta denna ologik!/Mikael From

Anonym sa...

Läste det här uppropet för en tid sedan och visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Det är nästan omöjligt att inte ironisera över texten. Tragikomiskt. Tack för ett gott skratt.

Pawel Flato sa...

Hej Jerker, här ett försök till att svara på varför man kan vara för Slussen men mot rivningen av Klarakvarteren.
Du skriver:
"Det är lite som att vara för protestantismen då man befinner sig på Slussen samtidigt som man är emot protestantismen då man befinner sig i Klarakvarteren."

Kanske är det så att varken modernismen/funktionalismen eller protestantismen har rätt svar på precis alla problem bara för att de har bra svar på vissa problem. Genom att riva Klarakvarteren löste man vissa problem och tillförde nya värden, men skapade samtidigt nya problem och skapade andra, även oönskade, värden. Samma sak gäller för Slussen. Men i Slussen-fallet tycks de sammantagna effekterna utmynnat i en positiv syn, men i fallet Klara i en negativ syn.

Jag tycker nog att du resonerar i något rigida termer. Antigen gillar man modernismen och då sväljer man allt med hull och hår, eller så ogillar man den och vägrar erkänna några som helst fördelar med den. Så måste det ju naturligtvis inte vara.

Kort uttryckt tycker jag den stora skillnaden mellan Klarakvarteren och Slussen är att Klara är dött medans Slussen har en själ (om än i behov av vård). Om man med modernismen som grund lyckas få fram ett nytt förslag på Slussen som känns besjälat så är jag för det. Det är inte den bakomliggande ideologin som är intressant. Det är slutresultatet som räknas. Tyvärr verkar det senaste Slussen-förslaget präglas väldigt mycket av modernismen dåliga sidor: fantasilöshet, överdriven rationallitet och därmed själlöshet. Jag tror det är detta som väcker så starka känslor i debatten.

//Pawel Flato

Ps.

Här några rader, från min blogg, som berör ämnet Slussens karaktär:

http://flatos.wordpress.com/2010/04/07/i-wanna-rock/

Göran Johnson sa...

Läs gärna mina inlägg om Slussen här http://fredmanpakvarnberget.blogspot.com/search/label/Slussen
Jag anser också att det skulle behövas ett alternativt upprop om Slussen och skriver gärna under om ett sådant kommer till stånd.

Jerker Söderlind sa...

Pavel Flato skriver:
"Den stora skillnaden mellan Klarakvarteren och Slussen är att Klara är dött medans Slussen har en själ".
Jovisst.
Klara är rivet och ersatt med den typ av lösningar som Slussen var den första representanten för i Stockholm. Sergels Torg är i hög utsträckning ett resultat av samma bil-människo-stadssyn som Slussen. Dvs: Gående i tunnlar under mark. Bilar i snabba rondeller ovan mark.

Det kan ju vara en synpunkt att ingenting ska rivas. Oavsett om stadsdelen/husen är väl funverande eller inte. Men, ärligt talat, då blir det en ganska tråkig och andefattig diskussion - eller hur?

I så fall blir alla frågor nedan besvarade med nej:
Var det rätt att riva Klara?
Var det också rätt att riva den föregående varianten av Slussen?
Var det rätt att riva trähusen i Gamla Stan och ersäta dom med stenhus?
Var det rätt att riva de militära övningsanlägningarna och barackerna på Kungsladugårdsgärdet och ersätta dom med stadesdelen östermalm?

På alla dessa frågor svarar (förmodligen)Pavel Flato nej.

En annan diskussion handlar om vad som är bra och dåligt, oavsett om det är gammalt eller nytt, rivet eller fortfarande existernande. det är den diskusionen jag försöker föra.

PS. ett upprop kommer!
Inom kort.

Jerker

gardebring sa...

@Pawel, du skriver:
"Den stora skillnaden mellan Klarakvarteren och Slussen är att Klara är dött medans Slussen har en själ."

Tycker du verkligen så? Jag måste nog faktiskt påstå att dagens cityområde är bra mycket mer levande än slussen. Människor rör sig mellan arbete, hem, kultur och handel, och stannar även till ibland på något café eller tittar in i ett skyltfönster. Hur ofta är du i slussen? Hur ofta är du i city? För egen del ser jag slussen som en plats som jag vill passera så snabbt som möjligt. Så ser jag inte alls på city, som med de förändringar som har pågått under flera år, och fortsätter pågå, sakta men säkert håller på att göra city till något riktigt bra.

Mats sa...

Bra att någon ryter i om eländet. Hur länge skall politikerna tillåtas vela i denna fråga? Slussen är på väg att falla sönder, det är bara en tidsfråga innan någon omkommer och slussen måste stängas, helt eller delvis. En säkerhetsanalys motsvarande den som man gör i industrin, t ex för CE-märkning, skulle medföra att Slussen tvingas stängas omedelbart för all trafik. Dessa fega politiker vi har idag verkar bara vänta på valet så de slipper ta kritik från väljarna. Jag hoppas väljarna kryssar rätt i höst så vi får politiker som vågar ta beslut innan det är för sent.

jerker söderlind sa...

Hej.
Nu finns det ett upprop till stöd för ombyggnad av Slusssen.
Länk:
http://upprop.nu/HMZL
Observera att detta upprop stödjer ombyggnad av Slussen enligt Foster och Bergs förslag. Samtidigt gäller att utformningen av enskilda hus, fasader och estetik självklart kan och bör förändras över tiden.
Se även Yimbys konstruktiva yttrande över slussen på deras hemsida!
Jag tror - vilket jag återkommer till senare - att stockholmarnas missnöje och skepsis mot nytt byggande handlar om att arkitekterna fortsätter att rita modernistisk arkitektur. Dvs skokartonger i glas och betong.
Det liggande förslaget för Slussen kan självklart bli bättre, om de hus som byggs uppförs enligt ritningar av idag döda arkitekter från 1600- eller 1800-talen.Eftersom dagens arkitekter i stor utsträckning avstår från att utöva sitt yrke och i stället reducerar sig själva till att föreslå själlösa fasad-material-leverantörers senaste produkter i form av glasytor. Exemplen är många.
jerker