måndag 8 mars 2010

Gemensam karta och vision för Stockholm City


City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag den 12 mars:

Tänk OM City - gemensam karta och vision för citys framtid

City i Samverkan har genom workshops, intervjuer, kartläggningar och enkäter tagit fram ett inspirationsmaterial för hur stadsmiljön i city kan förbättras – på kort och lång sikt. Den dokumentation vi nu presenterar visar att det finns en stor samsyn om det framtida city, mellan fastighetsägare, butiksinnehavare, tjänstemän, ideella organisationer, politiker och allmänhet.

Materialet är avsett som diskussionsunderlag för framtida planering och konkreta utvecklingsprojekt. Några frågor som berörs är:

De största bristerna – och möjligheterna – i dagens city

De platser och funktioner som är mest angelägna att förbättra

Exempel på tänkbara cityprojekt – från den lilla till den stora skalan

Referensexempel från andra städer – att inspireras och dra lärdom av


Gemensam karta

Ett antal av de större fastighetsägarna i city har samlat sig kring en gemensam avsiktsförklaring om framtidens city.

På basis av denna redovisas ett kartmaterial som sammanfattar möjligheter och prioriteringar för ett city i världsklass.
Plats: Stockholm Business Region, Drottningatan 33

Tid: 8.00 – 9.45.

Program:

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.15 Jerker Söderlind, City i Samverkan.

Presentation av Tänk OM City. Resultat av workshops, intervjuer, kartläggningar. Fastighetsägarnas avsiktsförklaring. Gemensam karta för city.

8.40. Påtår och mingel.

8. 45. Peter Ohrstedt, Statens Fastighetsverk, diskussionsledare och moderator. Kommentarer och frågor från inbjudna aktörer, bland andra:

Svante Torell, Vasakronan, Jan Wiklund, Alternativ Stad, Martin Rörby, Skönhetsrådet, Jeanette von Arnold, Stockholm Business Region, Karolin Forsling, AMF Pension, Ann Wiberg, Jernhusen, Bo Wikare, Hufvudstaden, Markus Pfister, Diligentia, Företrädare från Stockholms Stad

9. 15. Kommentarer och frågor från publiken. Betydelsen av en gemensam vision, samarbete mellan privata och offentliga aktörer.

9.45. Seminariet avslutas.

Inga kommentarer: