söndag 7 juni 2009

Workshop om framtidens CityDen 29 januari genomförde City i Samverkan en första workshop om framtidens city.

Ett antal förslag och projektidéer togs fram av fyra arbetsgrupper bestående av fastighetsägare, organisationer, handlare, kommunala och statliga tjänstemän och representanter för olika intressen och perspektiv. Dokumentationen finns att läsa på www.cityisamverkan.se

Därefter har City i Samverkan genomfört ett 20-tal djupintervjuer med aktörer och intressenter, om dagens och framtidens city. på basis av workshopen och intervjuerna tog vi fram en bruttolista över tänkbara små och stora projekt för citys utveckling. Listan kom att omfatta ett hundratal projekt, från en ljusinstallation vid Nobelfesten till borttagande av rondellen vid Sergels Torg till och bättre papperskorgar i city.


Den 15 maj genomförde City i Samverkan sin andra workshop om framtidens city. Uppgiften var att prioritera och diskutera vilka åtgärder som är viktigast att genomföra. Fyra arbetsgrupper gjorde följande prioriteringar, uppdelat i två kategorier – större långsiktiga projekt samt mindre och fokuserade åtgärder. Vissa förslag lades fram av fler arbetsgrupper, vilket visas i tabellen under rubriken ”antal”. De förslag som fick flest röster markerade med fet stil överst i tabellen.

Större projekt och åtgärd

Antal

Ombyggnad av hela området kring Sergels Torg

2

Ombyggnad och upprustning av Klarabergsgatan

2

Inventera befintliga allmänna toaletter och placera ut nya på strategiska platser i staden

2

Upprustning av Brunkebergs Torg, en lugn plats i city

2

Ombyggnad av Järnvägsparken

1

Skapa en samlad restauranggata

1

Bygg små pocket parks, små gröna lungor i city

1

Bredare utbud av flera sorters butikskedjor i city

1

Mötesplats för ungdomar i city

1

Gemensamma och längre öppettider för butiker i city

1

Tydligare former för beslut och genomförande från stadens sida

1

Nya finansieringsformer för bättre samverkan mellan fastighetsägare och staden

1

Permanent torghandelsplats med plats för en matmarknad

1

Skapa en samlad restauranggata

1

Bredare restaurangutbud

1

Koppla samman butikstråk i city

1

Bättre vattenkontakt

1

Motsvarighet till ”London Eye”, t ex ett Vikingamuséum

1

Ombyggnad av Järnvägsparken

1

Mindre projekt och åtgärd

Antal

Sätt upp hänvisningsskyltar till viktiga adresser och platser i city

3

Turistinformation vid Centralen

3

Förbättrad städning i city

3

Framtagande av ett enkelt och tydligt stadsmiljöprogram, med Malmös program som förebild

3

Ta fram en evenemangskalender för hela citys utbud under året

1

Rengöring och uppfräschning av Sergels Torg innan ev ombyggnad

1

Skapa plats för verksamheter i bottenvåningar till kontorshus

1

Ta fram ett gemensamt evenemangspaket för både kultur och kommers

1

Julinstallation med julmarknad

1

Enklare/öppnare hållning för upplåtelse av gatumark för evenemang

1

Förändra lokal ordningsstadga för att kunna förhindra illegal affischering, tiggeri, dobbleri

1

Samlad plats för försäljning av biljetter, till kultur, nöje, kollektivtrafik, lånecyklar, båtar

1

Kallbadhus vid Strömsborg

1

Bötesbelägg nedskräpning i city

1

Förbättrad permanent belysning

1


Arbetsgrupperna fick därefter i uppgift att välja ut en till två konkreta projektförslag och föreslå hur dessa skulle genomföras och av vilka aktörer. Resultatet blev:

Återsamla den arbetsgrupp som arbetat med Sergels Torgs upprustning, börja med städning och enkla förbättringar, ta sedan fram en plan för en rejäl ombyggnad och förändring


Ta initiativ till att City i Samverkan stödjer förslaget till ett kallbadhus vid Strömsborg


Samla staden och staten till att etablera en ny upplevelsedestination i Stockholm, en motsvarighet till Vasamuséet, t ex ett Vikingamuséum


Gör en inventering av viktiga destinationer i city, välj ut ett antal viktiga platser med stora folkströmmar. Erbjud viktiga destinationer att få vara med på nya hänvisningsskyltar mot betalning.


City i Samverkan går nu vidare med detta material, genomför fler djupintervjuer och sammanställer resultatet till en mer fyllig inventering av möjligheter och projekt. Materialet, kallat "Tänk OM…City" kommer att presenteras under hösten.

Inga kommentarer: