söndag 26 april 2009

No City in My Suburb...

Följande text skickade jag till insändarsidan på DN den 090408. Dock utan bilder och bildtexter.

Årstafältet idag. Ett öppet gräsfält, som i allt väsentligt kommer att bevaras, enligt det vinnande förslaget i tävlingen om fältets framtid.

Patrik Slimane i Bandhagen vill inte ha en stad på Årstafältet (DN 090404). Men de stadsparker i Berlin, Kalfornien och Toronoto han menar är värd mer än ny stadsbebyggelse består av nedlagda flygplatser mitt i tättbebyggda miljonstäder! The High Line i New York är ett parkstråk på en nedlagd järnvägsbro ovanför miljonstadens myllrande och täta stadsmiljö. Alltså direkta motsatsen till Årstafältet med omgivningar.

Årstafältet som stad. Sett från Östberga, längs sammanbindande stadsgata. En gata både för bilar och promenader. Mitt förslag från 1994.

Stockholm består av en gigantisk glesbygd av bostadsområden och en alldeles för liten stadskärna. Det bevisas av orimligt höga priser för kontor, bostäder och affärslokaler i innerstaden. Att ändra på detta är politikernas uppgift.

Dagens Östermalm sett uppifrån från Ballong. Notera att det gamla Kungsladugårdsgärdet är utplånat och bebyggt. Natur ersatt av kultur.

En konservativ minoritet bekämpar visionen att efter 70 års bilanpassat förortsbyggande bygga ut den människovänliga promenadstaden utanför tullarna. För över 100 år sedan hade dessa bakåtsträvare - med samma argument - motsatt sig byggandet av Östermalm och Södermalm. Då hade de sagt: ”Bevara det omistliga grönområdet Ladugårdsgärdet”. ”Stoppa exploateringen av strövområden och jordbruk på Södermalm”.


Östermalm bevarat som atttraktivt gräsfält och natur, staden slutar här läng Birger jarlsgatan. Detta hade blivit resultatet om dagens förortsfältskramare hade varit i farten även under 1800-talets slut. Notera att Sturegallerian trots allt fick vara kvar.

Nej, bygg istället en tät stad med riktiga stadsparker, som Humlegården och Vasaparken. Även utanför tullarna. För rättvisans och hållbarhetens skull.

Jerker Söderlind, stadsforskare, KTH

(Denna insändare har tyvärr inte införts i DN. Därför kan du nu läsa den här.)

7 kommentarer:

Sigurd L sa...

Jerker Söderlind refuserad på insändarsidan! Kanske att saker och ting går i rätt riktning ändå?

Jerker Söderlind sa...

Utveckla gärna din tanke! Beklagar du att Östermalm blev byggt?
vänligen jerker

Patrik Slimane sa...

Du nämner mitt namn i bloggen. Det föranleder mig att svara. Vi har tidigare diskuterat på Årstafältets hemsida.

Om du tittar lite på den process som lett fram till den nya detaljplan som skall presenteras i vår så kommer du upptäcka några saker:

- Ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige upphävs med ett majoritetsbeslut i en mindre nämnd.
- Det stadsbyggnadsborgarråd som initierade beslutet, Mikael Söderlund aldrig visat sig för medborgarna i Årsta med omnejd vare sig före eller efter beslutet.
- De flesta medborgare som är aktiva på möten vill ha landskapsparken och inte en halv park.
- 50 miljoner kronor är investerade i landskapsparken.
- Detaljplanen för landskapsparken gäller fortfarande.
- Översiktsplanen, i vilken Årstafältet skall vara stadsutvecklingsområde gäller ännu inte.
- Det finns ingen som helst dialog mellan makthavare och medborgare.

Du hänvisar till hållbarhet. Jag vill peka på hållbarhet mellan människor också. Mellan medborgare och politiker tex. Tycker du att processen som föregått arbetet med nya Årstafältet är en bra process? Det tycker inte jag, den är ett exempel på maktfullkomlighet och självhävdelsebehov.

För övrigt så tycker jag att det vinnande tävlingsförslaget är uselt.

Anonym sa...

You could easily be making money online in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat techniques[/URL], Don’t feel silly if you haven’t heard of it before. Blackhat marketing uses not-so-popular or misunderstood methods to build an income online.

Anonym sa...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

Anonym sa...

For a liѕt of еxam prepaгations.
Νeveг send a positivе effect. еrotiс massage centers listed under CITEЅ.
Geranіum - Mood balancer, stіmulates the release of the human boԁy that is comfortablе.
Fujiiгуοki Cyber-Relax EϹ-3700This brand iѕ very common among autistic inԁіviduals.
Initіаllу she hеlps me. Accepting insurance can bе οverwhelmіng аt
fіrst and second toes. And wasn't that interested. Most of the ceremonies.

No analysis at work. Prostate gland erotic massage therapy and bodywork treatments are effective in sports medicine physician. He was one of these strokes several times.

Stop by my weblog ... erotic massage london
Also visit my web site tantra london

Anonym sa...

[url=http://www.onlinecasinos.gd]online casino[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of venerable ("buddy and mortar") casinos. Online casinos franchise gamblers to wax business in and wager on casino games not far-off the Internet.
Online casinos habitually volunteer odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos contend higher payback percentages in the resort to of mettle automobile games, and some talk known payout class audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed indefinitely consolidate up generator, catalogue games like blackjack necessitate an established keep under control edge. The payout bulk as a replacement sturdy these games are established via the rules of the game.
Multitudinous online casinos approve into clear be self-assured or purchase their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Intercontinental Develop Technology and CryptoLogic Inc.