torsdag 8 maj 2008

24 April Stenstad med förhinder


Flygbild över en stad.

DET ÄR BRA att Sundsvall har tagit fram en vision för sin innerstad, stenstaden. Det visar, bland annat, att den sorts stad som byggdes före modernismen – tvärtemot den miljonprogramsnostalgiska riktningen inom arkitektur, forskning och stadsplanering – faktiskt i vissa avseenden bättre svarar mot vår tids efterfrågan, livsstilar, produktionssystem, handelsmönster och boendereferenser.


Reklambild för Sundsvall. Stad.

Visionsarbetet visar också att det finns ett intresse från politiskt håll att - om inte bygga städer i vår tid - så åtminstone bevara de stadsrester som överlevt 1900-talets modernistiska anstormning – i form av regelverk, trafiknormer, miljökrav och estetiska tvångströjor.

NÅGOT MINDRE BRA är att Sundsvall, åtminstone i dagsläget, inte planerar utifrån den grammatik och de spelregler som givit Norrland dess enda stadskärna med hopp om urbanitet. Det kan bero på att de experter, husbyggare, politiker, tjänstemän, trafikplanerare och arkitekter som idag verkar i Sundsvall inte har läst vad som står i ”Stadsvision Sundsvall”. Eller att de inte förstår vad en stenstad är. Eller på att Sundsvalls varumärke – stenstaden – reducerats till en reklamslogan. Eller vanligt slarv.


Punkthusbebyggelse i trä. Inte riktigt stad.

Till den senare kategorin hör de punkthus i trä som byggdes längs kajen för några år sedan. I stället för sten – trä. I stället för kvarter – punkthus. I stället för blandade funktioner (som det brukar vara i städer) – bara bostäder.

Men dessa hus, och detaljplanen nedan, tillkom alltså före Stadsvisionen.


Detaljplan för området intill stenstaden.

I Stadsvisionen kan man t ex läsa:

Sundsvallborna är stolta över sin Stenstad. Här finns klassisk

stadskänsla och ett rikt innehåll. Sundsvallsborna uppskattar

den klassiska och tydliga rutnätsstrukturen i form av

gator och kvarter, där mångfalden av gamla rikt utsmyckade

stenhus ger fröjd för ögat och förmedlar känsla av historia.

Här finns den funktionsblandning som vi förväntar oss av

en komplett stadskärna – handel, kultur, nöjen, arbetsplatser

och bostäder.

Texten kan läsas parallellt med den detaljplan för ett nytt kontorshus som nyligen tagits fram. I stället för stadsvisionens ”klassiska och tydliga rutnätsstruktur” har någon ingenjörsfirma lagt ett in ett kontorskomplex som totalt blockerar utsikten och trafiken från Rådhusgatan.


En så kallad ”detaljplan” för ett förortshus intill Sundsvalls stenstad.

I stället för stadsvisionens ”funktionsblandning som vi förväntar oss av en komplett stadskärna” har någon individ som är bra på att hantera Excel-filer tryckt in maximalt med kontor på tomten. Och påtvingat staden en underjordisk gångtunnel där cyklister och ”gångtrafikanter” (ett ord som enbart experter inom stadsplaneringssekten använder) ska passera under den relativt sett lågtrafikerade Europaväg 4 som passerar Sundsvall (Sveavägen tvärs igenom Stockholms innerstad har fler bilar).


Rånartunnel under E4 på väg till kontorskomplexet.

För den som gillar att råna eller misshandla personer i Sundsvall nattetid med låg risk för upptäckt är denna gångtunnel en intressant satsning. Om nu inte det privata bolag som bygger kontorskomplexet, Norrporten, förutom att betala tunneln (jag förutsätter att det inte är skattepengar) även finansierar bevakningskameror i tunneln. Möjligen kan sägas att frånvaron av barer, restauranger, hotell, affärer och biljardhallar i det nya kontorskomplexet kan komma att bidra till att det antal personer som anser sig ha anledning att röra sig ut mot kajområdet blir ganska begränsat.

Frågan blir då på vilket sätt Stadsvisionens målsättning om att ”Utvidga den klassiska kvartersstaden” ska tolkas. I dagsläget tas olika små detaljplaner för området mellan stenstaden och kajen fram, t ex ett parkeringshus utan någon som helst tanke. Det brukar kallas ”frimärksplan” när man bygger hus utan att veta något om omgivningen.


Aktuell frimärksplan för parkeringshus intill stenstaden. Dynamisk stadskänsla anno 2008.

Om de personer som planerade stenstaden i Sundsvall hade haft tillgång till en större karta är det troligt – men självklart svårt att bevisa – att de hade dragit ut gatorna ända ner till vattnet. Och därmed pekat med hela handen: här finns ett stort antal fastigheter som man kan bygga stad i. Ungefär som bilden nedan som jag gjorde på tåget upp till Sundsvall nyligen. För sådana planer, alltså stadsplaner, behövs inga sofistikerade datorprogram eller vetenskapliga utvärderingsmodeller, enbart blyertspenna. Problemet med den typen av stadsplaner – och den grundläggande ekonomiska orsaken till att de inte görs - är att de genererar väldigt lite sysselsättning till tjänstemän, konsulter, utvärderare, arkitekter, ingenjörer. Ur sysselsättningssynpunkt är det självklart bättre med frimärksplaner.


Fortsatt stad i Sundsvall, Hypotetisk plan.

Det positiva med stadsvisionen är dock att diskussionen är igång. Och att det ibland kommer fram bra förslag för en utvidgning av stenstaden. Nästan lika bra som förr.


Planförslag för fortsatt stad.

Lite märkligt är dock att Sundsvall samtidigt – och av vilken anledning - har låtit en firma som designar höljen till bergvärmepumpar rita förslag till ny bebyggelse på den norra kajen. Vi har just installerat bergvärme hemma, och är rätt nöjda med både energibesparingen och plåthöljet till pumpen. Men vem har gett en bergvärmepumpstillverkare uppdraget att rita hus baserade på konstruktionsritningarna till IVT Green Line HVT Plus C?


Bergvärmepumphölje på Sundsvalls norra kaj.

26 kommentarer:

johannes sa...

Det är fascinerande att man än idag bygger "undergångar". Ett moratorium för planseparering och monofunktionell bebyggelse i stadsmiljö skulle sitta fint...

Anonym sa...

Unkna ironier (så 1990-tal) och simplaste formen av stadsbyggnads- och arkitekturpopulism från doktor (hur gick det till, förresten?) Söderlund. För vilken gång i ordningen? Tröttnar du aldrig på dig själv, Jerker?
Skaffa dig en redaktör och korrekturläsare.

jerker söderlind sa...

Till Johannes:
Ett moratorium kan bara komma till stånd om Torbjörn Sunesson, chefsarkitekt på Vägverket, så bestämmer. Hör av dig till honom, han är en mycket klok och bra person.
Till Howard Roark:
Jag är glad att du besöker en sida där du kan lära dig något, eftersom du verkar ha ett genuint intresse av stadsfrågor.
Dock är det så med adjektiv att de har relativt låg övertygandeeffekt. Att säga att något är dåligt, som du gör, är knappast övertygande. Mer effektivt vore om du formulerade en egen åsikt eller en analys underbyggd av någon form av argumentation. Om du menar att Sundsvall förvaltar arvet från stenstaden på ett positivt sätt, vore det intressant att veta på vilket sätt. Vänligen Jerker

gardebring sa...

Det är alltid lika underhållande att läsa "howards" svavelosande och totalt intetsägande upprepningar...

Anonym sa...

Sorgligt om den fina visionen inte efterlevs. Det var intressant att se en enkel, rak stadsplan av 1800-tals snitt. Kanske skulle den gamla metoden tas i bruk igen.
Detta var Sundsvall stad, men vad ska man tro om Gävle? Nån stadsvision saknas. Externa handelsplatser och bostadsområden bygger ut på stora ytor, men stadskärnan får inga nytillskott.

/David Tiberg från Kth

Anonym sa...

Ingen gör längre stadsplaner av den enkla anledningen att lagstiftningen inte tillåter det.

Frimärksplaneringen är en följd av att PBL från 1987 slår fast att detaljplaner ska vara genomförandeinriktade, vilket i praktiken innebär att planering kan ske först då det finns en intressent för bebyggelse.

Förändringen i PBL infördes eftersom man bl a tyckte att många planer var orealistiska och inte motsvarade marknadens krav. Samtidigt hade möjligheterna till dispens från stadsplaner använts väldigt frimodigt i många städer. Det finns flera städer där det i stort sett är vanligare med bygglov i strid med gällande stadsplan än det finns lov i enlighet med planen.

Uptravi sa...

However, if you throw caution to the wind and don't do what you're supposed to do then you may never see your weight loss dreams come true. This my friend is the saddest scenario there is.
Keto Gedeon

james sa...

Additional claimed benefits include harder erections, increased stamina and increased desire. Common ingredients in this category are Ginko Biloba and Ginseng both of which are natural herbs which studies suggest increase blood flow to different tissues of the human
Bionatrol Pro Enhance

james sa...

Gingko Biloba has long been used in traditional medicine because of its benefits to health. This herb is used to treat medical conditions such as dementia and PMS. It is also known to have positive effects for male enhancement like increased blood flow to the penis which is helpful for men with difficulty in having or maintaining erections.
Ryzex Male Enhancement

james sa...

the study, statistics show that between 30 and 60 percent of dieters not only regain all the weight they lose while dieting, they actually become even heavier than they were before they started the diet. These patterns hold true across a wide spectrum of weight-loss techniques. Only about 10 percent of all dieters are able to maintain their loss after several
Keto Trim 800

Ronaldo sa...

insomnia and other sleep problems, and even cause cardiovascular problems in people with existing heart weakness. Fat blockers can produce intestinal discomfort and other digestive problems. They can also produce malnutrition by blocking the body's ability to absorb

Rapid Fast Keto Boost

Watson sa...

product is just by looking at its packaging. The wonders that it can do relies on its ingredients. So what are the male enhancement ingredients that the best male enhancement products use? Let's check them out.
Celaxryn RX

james sa...

We know that men are driven when it comes to satisfying women. To help them become better in bed, most men use male enhancement pills. Considering the myriad of male supplements in the market, it will be hard for anyone to pick one to go for. You cannot judge
Zydenafil

james sa...

Often, such late deployments can be prevented using additional sensors and/or changes to the algorithms of electronic sensors. In some cases, the vehicle's "black box" can confirm that a late deployment took place. The airbag system's black box is also sometimes called the SDM (Sensing and Diagnostic Module), DERM (Diagnostic and Energy Reserve Module), RCM (Restraints Control Module), EDR (Event Data Recorder), or ECU (Electronic Control Unit).
Electric Back Massager Reviews

james sa...

There are some general guidelines, rules of thumb, and ways of viewing a diet program that will allow you to decide, once and for all, if it's the right diet for you. You may not always like what I have to say, and you should be under no illusions this is another quick fix, "lose 100 lbs. in 20 days," guide of some sort. However, if you are sick and tired of being confused,
Number One Keto

james sa...

Some fitness tuning suggestions for your healthy weight loss and quick weight loss diet.In the morning, I start my day with a fruit, a bowl of oatmeal and some bacon or sausage, followed by a multivitamin. For lunch you should also plan your lunch to contain a protein source, a carbohydrate, and a vegetable. I only have fruit with my meal in the morning, due to the fact that the sugar will help you to start your day by giving you the energy that you
Keto Shred Biotic Immunity Booster

james sa...

But there are other ways to measuring success with weight-loss surgery, like the LAP-BAND System. For instance, many weight loss surgery patients take great pride in being able to perform certain activities that may not have been possible for a number of years, like crossing their legs, bending over to tie a show, walking up stairs without being easily winded or sitting comfortably in an airplane seat.
Keto Shred Biotic Immunity Booster

Ultiva80 sa...

her sexually. So if you want to make sure you perform well in bed and keep her happy by fulfilling her needs, it never hurts to do increase your penis size... well, at least it won't if you know the proper way of doing so.
Formax Lean Male Enhancement

james sa...

If you want to lose weight, selecting the right weight loss program is absolutely essential to your success. There are a seemingly unlimited number of weight loss programs available on the market today so how can you decide which one is right for you? This is a question I see a Reliant Keto

james sa...

months than those that choose LAP-BAND surgery. However, gastric bypass patients typically experience a greater number of complications and side effects than LAP-BAND patients, as the LAP-BAND procedure allows for more gradual and natural long-term weight loss.
Vaso Prime RX

Intuniv sa...

Now, I know what you might be thinking. You may still be traumatized by your mother not letting you get up from the dinner table until you finished all your broccoli but let me tell you, your mother was right.
Reliant Keto

Udenyca sa...

The most effective program in the world is useless if you don't do it. I know this first-hand. I've has women sign-up for my Body Fat Meltdown weight loss program and proceed to lose twenty-four pounds in the first thirty days. On the other hand I've had women sign-up and never even attempt the first training program yielding a result of exactly nothing. The best Nature Clarity Keto

Harper sa...

Let's do another diet A vs. diet B comparison. Diet A is going to supply you with their foods, as well as their special drink or bars to eat, and tell you exactly when to eat them. You will lose - say - 30 lbs in two months. Diet B is going to attempt to help you learn which foods you
Viadine Male Enhancement

Femara sa...

cardiovascular exercise. On the fourth day, do only abdominal exercises, unless you are working your abdominal muscles on the other three days along with the other muscle groups. If this is the case, then the fourth day is a complete day of rest. In order to be completely successful in your healthy weight loss and quick weight loss journey, you must give your body

Bio Jolt Male Enhancement

William sa...

Alright, now that you know the difference between weight loss plateaus and fat loss plateaus, here are three surefire ways to stoke your body's furnace again to keep the fat coming off.
Keto Now Real

james sa...

Even if you falter and veer off your weight loss track, it's OK. If you are able to quickly get back on track you will overtime, reap the benefits of dramatic weight loss and improved health.
Virtus Strong Testo Boost Pro