tisdag 22 april 2008

9 April Klimatsmart ny stad i Stockholm

Det nystartade gröna VD-nätverket , för "företagare med grönt hjärta och globalt perspektiv" höll sin andra sammankomst på Grand Hotel i Stockholm den 9 april. Ordförande Salvatore Grimaldi presenterade nätverkets plan för en ny ekologisk stad i Stockholm, en blandad och tät stadskärna med 10 000 lägenheter i passivhus, ca 300 000 kvadratmeter kommersiella ytor och ett par mindre verksamhetsområden.


Tanken är att kombinera det bästa av den traditionella stadens urbana kvalitéer med de senaste innovationerna vad gäller energi, transporter och återanvändning. Salvatore Grimaldi förklarade att målet var världens grönaste stad, varken mer eller mindre. Nätverket har, genom Kompetensgruppen i Sverige AB lämnat in en markanvisningsansökan till Stockholms stad, med avsikt att skapa ett brett sammansatt utvecklingsbolag för byggandet av Årstad. En ambition är att kunna påbörja projektet redan 2009, när sverige är ordförandeland i EU.


För mer info, se pressmedelande på VD-nätverkets hemsida

samt på denna hemsida:

"Projekt" - klicka på "Årstad"9 kommentarer:

johannes sa...

Bra plan! Nyckeln är den öppna gatustrukturen som integrerar istället för att isolera. Slutna kvarter i tomtgränsen istället för godtyckligt utslängda huskroppar och riktiga grönskande innergårdar istället för poänglösa gräsremsor. Kommer att bli ett populärt område. Bra jobbat!

gardebring sa...

Ett mycket bra initiativ. Att parkmiljöer konsekvent omsluts av bebyggelse ser jag som oerhört positivt, samt att man kan se en tydlig struktur istället för den utkastade "slaskplanering" som under alltför lång tid dominerat den så kallade "stadsplaneringen".
Kunde man också få in spårväg i området på något sätt vore det en fantastisk möjlighet för att skapa bra kommunikationer och en god stadsmässighet.
Min största kritik finns i den ganska enahanda höjden på byggnader som enligt förslaget skall variera mellan 2 och 6 våningar. Dels tror jag att denna generella nivå utan problem kan justeras till att istället vara 2 till 8 våningar för att skapa en intressantare blandning. Tittar vi sedan på den gamla stenstaden har vi där kyrkor, tinnar och torn, kungstornen m.fl. strukturer som får bryta av och sticka ut. För att göra området riktigt populärt tror jag att något sådant behövs även här. Det behövs några byggnader som får sticka iväg lite i höjd för att skapa en fungerande och intressant siluett. Jag ser gärna att dessa byggnader koncentreras till en eller ett par platser, lämpligen nära ett bra kommunikationsläge för kollektivtrafik för att dra maximal nytta av täthetsaspekterna. Att dessa går att göra som väl integrerade urbana strukturer finns det många exempel på, däremot får de absolut inte uppföras som isolerade solitärer vilket tyvärr är det dominerande för högre hus i svensk stadsplanering, vilket också bidragit till högre byggnaders dåliga rykte.

Niklas sa...

Bra förslag. Här tänker man stad, något man inte riktigt lyckats med i Hammarby Sjöstad eller kommer lyckas med i Norra Station då man envisas med kvarter som inte är helt slutna. Bra!

Det finns dock ett frågetecken: Är det meningen att stadsdelen ska fungera som en perifer del av Stockholms innerstad eller ska det fungera som en urbaniserad förort?

Om det är innerstad som avses är det viktigt att tänka på att området ligger väldigt perifert och att andra förortsområden kapar av denna del från innerstaden. Kort: Området måste ha en väldigt hög exploatering (högre än nuv innerstaden) om det ska fungera som en innerstadsdel och attrahera folk. Hushöjden ligger mellan 2 och 6 våningar med ett medel på 4,7. Här skulle man säkert kunna bygga i en helt annan skala. Tredubbla hushöjden så vi får 6-18 våningar istället. Utöver det kan man lägga till några märkesbyggnader (typ skyskrapekluster, ingen överdriven höjd men runt 150 meter vore kanske lagom) som ger området attraktivitet och uppärksamhet.
Sedan tycker jag att tanken bakom parken är bra. Den kunde dock minskas till hälften. Stadsdelen borde även omfatta gräsplätten i sydväst. Området är planerat för 30.000 invånare. Förra året ökade befolkningen i länet med drygt 30.000, varför man borde planera detta område för 60.000-80.000 invånare.

Anonym sa...

OK. Massor av invånare i tät stadsdel. Trevligt. Men hur löser ni trafiken? Med den tätheten krävs tunnelbana. Varifrån då? Och finansiering? Spårväg är också dyrt och har låg kapacitet.

Anonym sa...

Fortsättning om tunnelbana:
på kartan ser det lätt ut att dra en gren av gröna linjen från globenhållet, men har inte gröna redan nått sitt kapacitetstak?

Anonym sa...

För att fortsätta tunnelbanesnacket, så kanske det kan vara en idé att dra en gren från liljeholmen till årstad över årstaberg? Antingen som en del av röda linjen eller som en egen, med förlängningsmöjligheter till Älvsö och Kungsholmen.

Anonym sa...

Nu hoppas vi bara att det inte stannar där. Söder-om-söder behöver integreras till tät kontinuerlig stad, en femte innerstadsdel kort sagt. T.o.m. de som försvarar Årstafältet och vill göra park av det säger att de vill ha innerstadstäthet i Årsta. Så vad väntar vi på?

Ju tätare vi bor desto mindre kommunikation behövs. Så att säga nej till tät stad med motivering att då behövs t-bana verkar vara ett skolexempel på hur snålheten lurar sig själv. Naturligtvis kommer t-bana om vi bygger tätt nog, och vi kommer t.o.m. att tjäna pengar på det.

Anonym sa...

Very interesting proposal...European spirit for sure but it would need a element of meedialization and transurbanism to make it more attractive...RK

jerker söderlind sa...

I förslaget ingick en dragning söderut av tvärspårbanan, från Gamla Årstads torg, där även en ny sammanbindande gata drogs rakt söderut. Att föreslå högre kåkar kunde vara lämpligt, t ex i form av hörntorn i varje kvarter.
den föreslagna tätheten, höjden och fördelningen mellan park och bebyggelse var en avvägning mellan det önskvärda och det realistiska. än mindre parkytor och än högre exploatering hade troligen inte gått hem hos politikerna i stadshuset kring 2006.
resultatet av tävlingen 2008 kan sammanfattas med: inga genomgående gator, högre hus, inga parker, stor del av dagens förortsfält bevarat enligt teorin om att det bästa sättet att möta framtiden är att slå vakt om Status Quo.
till sist: det är inget egentligt argument att tätheten borde vara högre eftersom stockholm växer med så och så många personer per år.
en typ av exploatering jag föreslog utgick från det som kunde ha varit lämpligt och trevligt på platsen och som skulle ha tilltalat de boende och verksamma runt omkring.
självklart är jag medveten om att ordet "trevligt" inte får användas av arkitekter och planerare. det ska vara "stramt", kompromisslöst", "icke-sentimentalt" och nydanande".
Dessa epitet kan säkert användas om det förslag som vann tävlingen 2008. Se mitt senare inlägg på denna blogg.